Om du börjar tveka på din partner och er relation kan det vara dags att ställa frågor till dig själv för att utvärdera situationen, här följer några frågor som kan vara lämpliga att fråga sig själv.

1. Vill du ligga med din partner?

Om attraktionen till din partner avtagit, och kanske ersatts med fantasier som innebär sex med andra människor, kan det vara lämpligt att gå vidare.

2. Vill du hellre umgås med vännerna?

Om du återkommande börjar känna en större vilja att hänga med kompisar än med din flick- eller pojkvän, kan det vara dags för ett uppbrott.

3. Har du tråkigt tillsammans med din partner?

Om det inte känns stimulerande och ni har tråkigt tillsammans. Ett tydligt varningstecken är när du inte känner någon glädje i dina aktiviteter tillsammans med din partner. Var uppmärksam och låt det inte gå för långt.

4. Blir du lätt irriterad tillsammans med din partner?

Känner du dig ovanligt lättirriterad och sur tillsammans med din partner är det ett uppenbart dåligt tecken. Försök vara mer förstående och hjälp varandra att reta upp sig mindre på den andre.

5. Har ni ovanligt många konflikter?

Det är inget ovanligt med konflikter i parrelationer. Men om det börjar bli en vana och att konflikterna blir hetsiga utan någon egentlig anledning bör man stanna upp och se om problemet kan vara underliggande.

Parterapeuten Gary Brown menar att det finns 4 olika konflikter som ofta leder till uppbrott. Om man däremot tar tag i problemet och reder ut det kan relationer repareras och leda till att relationen blir bättre och starkare.